2015Naziv javne nabavke:

Javna nabavka velike vrednosti

Javna nabavka velike vrednosti po partijama broj D-03/15.

Rok za podnošenje ponuda 16.07.2015.g do 14,00 časova

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU D-03/15:
Obaveštenje o zaključenom ugovoru D-03/15
2014