Prezident sala

Kapaciteta 20 mesta


Prezident sala

Jedna od sala manjeg kapaciteta u okviru našeg kongresnog centra. Opremljena najsavremenijom audio-projekcionom tehnikom. Prijatni radni ambijent sa pogledom na prirodu i direknim izlazom na letnju terasu kongresnog centra.