Smart sala

Kapaciteta 20 mesta


Smart sala

Kao što ime govori, u pitanju je sala sa najnaprednijom tehnologijom i najmodernijim uslovima za rad. Opremljena vrhunskim prenosnim računarima, modernom audio-projekcionom tehnikom kao i brzom internet konekcijom, obezbediće vam savršene uslove za rad.